Måndagsgatan

Måndagsgatan 3

Område: Helsingborg, Västergård/Österleden

Västergård är en stadsdel i Helsingborg som byggdes under 1990-talet och är beläget i de östra delarna. Området sträcker sig längst Österleden, som har både halvindustriområde i söder och idrottsplats i norr. Strax norr om bostadsområdet ligger Bruces skog som är en grönskande oas lika stor som 350 fotbollsplaner.

Fastigheten på Månadsgatan 3 har en kommersiell lokal som idag huserar Ahlsell Verktyg, El och VVS som hyresgäst. Huset är uppfört år 1993 och tillbyggt år 2003. Lokalytan utgör drygt 3300 kvm.

Karta och områdesinfo: klicka här