Om oss

radhustorget2Fastighets AB Kronosund är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter för uthyrning till såväl ditt boende som din lokal. Våra fastigheter ligger i huvudsak i Helsingborg med omnejd, fördelat på 80% bostäder och 20% kommersiella lokaler. Fastighets AB Kronosund startade sin verksamhet år 1992. Vi är idag lokaliserade i egna lokaler på Rådhustorget 10 i Helsingborg.

Vår målsättning och affärsidé är:

  • att långsiktigt äga, utveckla och förvalta fastigheterna
  • att verka på ett begränsat geografiskt område
  • att vi ska verka för bra och nära relationer med hyresgäster, leverantörer, myndigheter mm
  • att andelen bostäder ska vara åtminstone 75 % av totalbeståndet
  • att kassaflödet långsiktigt är positivt
  • att resultatet återinvesteras i befintliga eller nya fastigheter
    vilket innebär att vi förblir ett renodlat fastighetsbolag

Vårt mål under de kommande åren är att öka vårt bestånd av fastigheter
i Helsingborgsområdet och då i huvudsak med bostadsfastigheter.